Fibrinogen (פיברינוגן)

אי.אמ.סי. - מדיקל סנטר לבורוטוריס בע"מ

בדיקת פיברינוגן נדרשת לבירור תפקוד מנגנון הקרישה.
פיברינוגן הוא חלבון מרכזי בתהליך קרישת הדם הנוצר בכבד.

רמת פיברינוגן גבוהה עלולה להעיד על קרישות יתר ואילו רמה נמוכה עלולה לגרום לדימום ממושך מהרגיל.

דילוג לתוכן