IvyGene

®IvyGene – בדיקה מוקדמת לאישוש מחלת הסרטן

בדיקת ®IvyGene היא בדיקת דם כמותית שתוצאותיה מאפשרות וידוא לנוכחות מחלת הסרטן, גם בשלבי מחלה מוקדמים (Stage 1).

בתהליך התפתחות תא סרטני מתקיימים מספר שינויים משמעותיים בגנום התא, ביניהם מתילציה מוגברת (היפר-מתילציה) של איזורי מטרה מסוימים בדנ”א. דנ”א של תאים סרטניים יכול להשתחרר מהתאים ולנוע בנוזלי הגוף, בינהם זרם הדם, ועל כן שמו – דנ”א חופשי.

בבדיקת ®IvyGene, נמדדת היפר-מתילציה של איזורי מטרה על גבי דנ”א חופשי. התוצאה הסופית משקפת את היחס בין כמות הדנ”א החופשי שעבר היפר-מתילציה באיזו המטרה לבין סך הדנ”א החופשי בדגימת הדם. ®IvyGene היא בדיקת דם שמשתמשת בשיטות ריצוף מתקדם של  DNAעל מנת לאתר את האיזור בו התרחשה המתילציה ובהתאם לכך לאשש נוכחות סרטן ולתת מידע כמותי על נוכחותו.

רגישות הבדיקה היא כ-83% וסגוליות הבדיקה כ-90%.

בשלב זה, בדיקת ®IvyGene מתוקפת עבור ארבעה סוגי סרטן:

  • סרטן השד
  • סרטן המעי הגס
  • סרטן הכבד
  • סרטן הריאות

ערכים תקינים: 1-19

ערכים גבוהים: 20 ומעלה

למי כדאי לבצע את הבדיקה?

  • אנשים עם גורמי סיכון (היסטוריה משפחתית של המחלה, מערכת חיסון פגומה, או חשיפה מוגברת לחומרים מסרטנים)
  • אנשים שחלו בסרטן בעבר ורוצים לוודא שאין הישנות
  • מטופלים במהלך טיפול בסרטן שרוצים לוודא את הצלחת הטיפול
  • מטופלים שסיימו סדרת טיפולים וצריכים לבדוק את מצבם הנוכחי  

לתשומת ליבכם – ערך גבוה אינו בהכרח מצביע על אחד מארבעת סוגי הסרטן הללו. תוצאה  גבוהה יכולה להיות מקושרת למתילציות המתרחשות בסוגי סרטן נוספים ולכן כאשר מתקבלת תוצאה גבוהה יש עדות לנוכחות סרטן בגוף ללא ידיעת מיקומו המדויק.

* הבדיקה אינה מספקת מידע בנוגע לרקמת המקור, אלא מהווה אישוש לנוכחות סרטן ומספקת מידע מדיד בנוגע למחלה, למשל, ניתן להיעזר בבדיקה על מנת לאמוד את יעילות הטיפול האנטי סרטני.

** הבדיקה אינה מאושרת כבדיקה לסקירת סרטן.

מידע פרקטי

היכן ניתן לבצע את הבדיקה?

ניתן להגיע לביצוע בדיקת דם לאחד מסניפי מעבדת AMC:

  • ראשון לציון – רחוב הנחשול 30
  • רמת אביב – רחוב כפר יונה 13

דגימת הדם תישלח תחת תנאים מוקפדים, לביצוע הבדיקה למעבדות IvyGene שבאינדיאנה, ארה”ב.

האם יש צורך בהכנה מוקדמת לבדיקה?

אין צורך בצום או בכל הכנה מוקדמת לקראת הבדיקה. יש להגיע לאחר מסניפי המעבדה בימים א’-ד’ במהלך שעות הפעילות המצוינות באתר.

מתי אין לבצע את הבדיקה?

אין לבצע את הבדיקה 3 ימים לאחר ניתוח או לאחר ריצת מרתון.

כיצד ניתן לקבל את תוצאות הבדיקה?

את התוצאות ניתן לקבל במייל, בפקס או באופן אישי במעבדה.

 

קבע פגישה

גלילה למעלה